Národný týždeň manželstva

Život v našej farnosti bol v piatok 17.2.2023 zas bohatší o jeden krásny požehnaný večer. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2023 sa v našom farskom kostole uskutočnila sv. omša, ktorej predchádzala modlitba sv. ruženca obetovaná za rodiny, za účasti manželov v našej farnosti. Počas sv. omše si prítomní mohli obnoviť svoj manželský sľub. Veľmi príjemným a obohacujúcim povzbudením pre veriacich bola prednáška manželov Filových, ktorá sa konala po sv. omši. Tá bola venovaná manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým, rodičom sv. Terezky z Lisieux. Príkladný obetavý život manželov pred aj počas manželstva je inšpiráciou na životnej púti nás všetkých, ako aj pri výchove našich detí. Ich životný príbeh poukazuje na skutočnosť, že aj život v manželstve spolu s našimi slabosťami a nedokonalosťami môžeme prežiť s očami upretými na nebo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, a tak boli prínosom pre náš kresťanský a manželský život. (Lucka a Marek)

"Pán môže znásobiť vašu lásku a darovať vám ju novú a krásnu každý deň. Má jej nekonečné zásoby! On vám dá lásku, ktorá je základom vášho manželstva a každý deň ho obnoví, posilní. A to o to viac, keď rodina rastie s deťmi. Na tejto ceste je nevyhnutná modlitba. Stále on za ňu a ona za neho a obidvaja spolu. Proste Ježiša, aby rozmnožoval vašu lásku. V modlitbe Pána hovoríme: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ Manželia sa môžu naučiť modliť aj takto: „Pane, daj nám dnes našu každodennú lásku“, pretože každodenná láska manželov je ich chlieb. Skutočný chlieb duše, ktorý ich posilňuje, aby išli ďalej." (Svätý Otec František)

Fotografie nájdete vo fotogalérii.