NAŠE NEFORMÁLNE SPOLOČENSTVO RODÍN

 

Rodinné spoločenstvá sú zamerané na budovanie stabilného, láskou naplneného manželstva i rodiny, stavanom na mravnom kresťanskom základe, a sú taktiež otvorené potrebám okolitého prostredia. Tieto ciele sa realizujú duchovným formovaním, ktoré vychádza predovšetkým z Božieho slova, ako aj  formovaním dobrých manželských a rodinných vzťahov, vzdelávaním, aplikovaním kresťanskej výchovy detí a vzájomnou výmenou skúseností. Malé neformálne spoločenstvo niekoľkých rodín v našej farnosti, ktorého sme aj my súčasťou, vedie všetkých nás k väčšej otvorenosti, vzájomnej spolupatričnosti.

Spoločenstvá vznikajú, pretože nielen človeku nie je dobre samotnému, ale ani rodine.

Tak aj my, naše rodiny sme pocítili potrebu sa vzájomne stretávať, rozoberať spoločne problémy, navzájom sa povzbudzovať a podporovať. Potrebujeme sa zdieľať, rozumne spolu prežívať, otvoriť sa jeden pre druhého, chceme a učíme sa jeden od druhého ako zvládať ťažké chvíle, alebo naopak tešiť sa spolu z úspechov.

Spoločne  trávené chvíle, či už pri modlitbách sv. ruženca, pri modlitbe korunky božieho milosrdenstva, pobožnosti krížovej cesty v rodinnom kruhu, alebo rôzne voľnočasové aktivity strávené s našimi deťmi znamenajú pre všetkých nás určitú výzvu, poslanie. Spájajú nás hodnoty ako - viera v Boha, manželstvo ako celoživotný sľub, ľudský život ako dar, rodina ako základ existencie no a samozrejme priateľstvo, dôvera, úcta, otvorenosť, zodpovednosť. Našim prianím je, aby čo najviac ľudí skúsilo, aké je fajn, keď v živote nie sú sami, aká je to sila, aký dobrý pocit je, keď sa konečne ako rodina „odbrníme“ a vyjdeme medzi ľudí – či už sa len tak jednoducho s nimi stretnúť, alebo aj niečo pre nich urobiť. Stojí to niečo, ale stojí to za to. Aj keď si veľa ľudí myslí, že ničím neoplývajú a sú celkom obyčajní, tak sa mýlia pretože majú čo ponúknuť, ale aj si niečo zobrať od ostatných, inšpirovať sa.

JaBaNoVaMiDzuKo