Návšteva Panny Márie

Pane, Tvoja Matka sa rozhodla prijať Božiu vôľu a Ty si sa stal človekom. Čo urobila Tvoja matka, keď odišiel od nej anjel? Od anjela počula, že jej príbuzná Alžbeta bude mať dieťa. Keď to počula, hneď ju napadlo: Je to už staršia žena, určite bude potrebovať pomoc a preto sa vybrala za ňou. Nemala to jednoduché, pretože ju čakala dlhá cesta  po horách.

Tvoja matka vždy pomáhala tam, kde to potrebovali. Nerada stála bokom, keď mohla priložiť ruku k dielu. Aj k Alžbete sa ponáhľala, len aby jej čím skôr pomohla. Alžbeta sa určite poriadne potešila jej návšteve. Keď ju totiž Mária pozdravila, pocítila veľkú radosť a cítila, že aj jej dieťa sa zachvelo od radosti. Ako vyjadrila svoju radosť? Keď má človek srdce naplnené radosťou, radosť musí ísť von. Alžbeta od radosti odpovedala Márii, že je skutočne veľká medzi ženami a veľké bude aj dieťa, ktoré Mária nosila pod srdcom. Duch Svätý dal Alžbete pochopiť, že ju prišla navštíviť matka dieťaťa, ktoré je najmocnejšie na zemi, pretože to dieťa je Boh. Čo odpovedala Mária na slová Alžbety? Naplnená radosťou začala Bohu spievať prekrásny chválospev. Na tomto chválospeve je vidieť, že Mária často počúvala aj čítavala Sväté písmo, pretože jej slová sú preplnené myšlienkami zo žalmov. Čo vyjadruje Máriin chválospev magnifikat?  Mária v ňom vyjadruje vďaku za veľké veci, ktoré jej učinil Boh. Čo nasledovalo po vďake za veľké veci v jej živote? Mária videla, že Boh koná veľké veci aj v živote ľudstva. Videla, že Boh je milosrdný a nedopustí, aby vo svete vládli pyšní mocnári. Keď sa rozšíri kráľovstvo jej syna, pyšní stratia svoje postavenie a mocnári budú zosadení. Mária pochopila, že Boh začal spĺňať prisľúbenia a poslal svetu toho, ktorý nastolí spravodlivé kráľovstvo. Čo si mám, Pane, osvojiť z charakteru Márie? Mária hľadala, čo chce od nej Boh  a prijala jeho vôľu. Stala sa veľkou a ponáhľa sa k Alžbete, aby jej poslúžila...