Navštívil nás sv. Mikuláš :-)

 

V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme po večernej svätej omši privítali hosťa. Po roku opäť prišiel medzi nás sám sv. Mikuláš, aby odmenil všetky deti, ktoré boli v kostole. Keďže je už staručký, priviedol zo sebou aj pomocníka – čerta, čierneho ako noc. A veru, boli aj slzičky. Sv. Mikuláš však vedel, ako si s takým čertiskom poradiť, tak nakoniec všetko dobre dopadlo.  

Balíčky si našli tie správne ruky a sv. Mikuláš spolu s čertom odišli, lebo tú noc na nich čakalo ešte veľa, veľa poslušných detičiek.