Nebeskí strážcovia

Katechizme sa učíme, že náš život obklopuje „ochrana“ anjelov (KKC 336), ale väčšina z nás len zriedka myslí na tieto silné duchovné bytosti.

Ježiš nás učil: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10). Cirkev to vždy chápala v tom zmysle, že anjeli strážcovia chránia všetky Božie deti: „Každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom“ (KKC 336).

Keď čítame tento text z Písma, možno si myslíme: „Aká je to pekná, utešujúca myšlienka! Boh dal každému z nás anjela strážcu.“ Ale svätý Hieronym v tomto verši videl niečo hlbšie ako len útechu a povzbudenie. „Aká veľká musí byť dôstojnosť duše,“ napísal, „keďže každý má od narodenia anjela, ktorý ho má chrániť“ (Komentár k Matúšovi 18, 2).

Tam, kde mnohí vidia útechu, Hieronym videl úžas. Už len skutočnosť, že každý z nás má anjela – silnú, nesmrteľnú, duchovnú bytosť –, ktorý nás chráni a vedie, mu odhalila, akí sme dôležití. Zjavila mu, aké veľké je naše postavenie a ako veľmi si nás nebeský Otec váži a miluje.

Spomeňte si, ako si veľmi bohatí ľudia niekedy najmú telesného strážcu. Niektorí si myslia, že je dôležitý pre ich blaho, pričom iní si myslia, že si zaslúžia ochranu, lebo sú veľmi dôležití. Telesní strážcovia sú obyčajne veľmi drahí a len tí najbohatší by si ich najali. Ale bez ohľadu na to, koľko máme peňazí, Boh každému z nás dáva anjela strážcu – zadarmo! Tento dar ukazuje, že Boh veľmi dbá o naše blaho a duchovnú ochranu.

Slová žalmistu nielen potvrdzujú túto pravdu, ale poskytujú nám veľmi živý obraz, ktorý potvrdzuje, že sme v očiach nášho Otca veľmi cenní: „Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň“ (Ž 91, 11 – 12). Tento obraz nám pripomína, ako otec dvíha svoje dieťa nad zástup ľudí, aby mohlo vidieť sprievod. Alebo si môžeme predstaviť matku, ktorá drží svojho syna za ruku, aby sa v  zástupe nestratil. Je to obraz nehy a starostlivosti, obraz ochrany a potešenia, obraz prisľúbenia a inšpirácie.

Anjeli strážcovia nás pozdvihnú nad cesty sveta, aby sme mohli vidieť Božie cesty. Držia nás za ruku, aby sme sa v tomto svete nestratili. Ako kedysi povedal pápež Pius XII., anjeli majú úlohu „bdieť nad nami, aby sme sa neodlúčili od Ježiša... sú pri nás a pomáhajú nám ísť ešte vyššie v našom vzťahu k Bohu“.