Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť

Tieto charakteristiky určite opisujú Svätú rodinu! Lebo naše rodiny často bývajú miestom, kde sme buď hlboko zranení chybami iných, alebo je to miesto, kde sa ľahko necháme vytočiť alebo sme netrpezliví k ostatným. Niekedy život v úzkom kruhu rodiny vynáša na povrch naše chyby a nedostatky.

Čo môžeme urobiť, keď vidíme, že naša rodina je vzdialená obrazu Svätej rodiny? Vezmime si k srdcu odporúčania svätého Pavla a oblečme si čnosti. Boli sme vyvolení a sme milovaní Bohom. Ježiš nás zachránil a spasil. Duch Svätý v nás prebýva! Tieto pravdy vravia, že môžeme tu a teraz začať nanovo. Aj malými krokmi dokážeme urobiť zmenu.

Čoskoro tu máme nový rok. Aké rozhodnutia môžeš v ňom urobiť, aby si uplatnil tie čnosti, ktoré budujú svätosť v tebe a v tvojej rodine? Všetci máme iné zázemie. Niektorí máme obidvoch rodičov, iní zas majú iba jedného rodiča. Možno máme malé deti alebo už naše deti majú vlastné rodiny. Možno niektorí z nás sú súčasťou náboženských skupín. Alebo sme pre prácu odcestovali a sme ďaleko od rodiny, alebo sme vo väzení, alebo prežívame nejaké ťažké životné obdobie. Ale nezávisle od toho, aká náročná je naša rodinná situácia, môžeme urobiť aspoň jeden krok navyše.

Môžeme podnietiť členov rodiny, aby sa stretávali raz do týždňa pri modlitbe ruženca – aj keby to mal byť iba desiatok. Môžeme dať niekomu mladšiemu v rodine Modlitbový denník a s citom ho viesť k tomu, aby sa začal modlievať každý deň. Možno nájdete farnosť, v ktorej je pravidelne vystavená Eucharistia a raz do týždňa tam zájdete celá rodina.

U malých detí môže budovať pevné puto viery každodenné čítanie biblických príbehov alebo poznávanie života svätých v rámci ukladania sa do postele. Dospievajúci určite ocenia, ak im vytvoríme priestor, keď budú môcť otvorene rozprávať o svojich ťažkostiach a keď sa s nimi podelíme o vlastné skúsenosti.

Nech urobíš čokoľvek, buď si istý, že čím si bližšie pri Ježišovi, tým si lepším obrazom jeho života. A čím lepšie žiješ ako Kristus, tým viac to ovplyvňuje tvoju rodinu.