Obrátenie

Rozhovor medzi čerstvým konvertitom a jeho neveriacim priateľom.

„Takže si sa stal katolíkom?“

„Áno.“

„Musíš teda toho veľa vedieť o Kristovi. Kde sa narodil?“

„Neviem.“

„Koľko mal rokov, keď umrel?“

„Neviem.“

„Koľko kníh napísal?“

„Neviem.“

„Rozhodne toho vieš dosť málo na to, aby si mohol byť niekým, kto tvrdí, že uveril v Krista.“

„Máš pravdu. Hanbím sa za to, že o ňom viem tak málo. Viem však jedno: pred tromi rokmi som bol alkoholik. Mal som kopu dlhov. Rodina sa mi rozpadala. Moja žena a moje deti sa každý večer obávali môjho návratu domov. Teraz už nepijem; nemáme žiadne dlhy; mám šťastnú rodinu; moje deti sa tešia, keď sa vraciam domov. To všetko pre mňa urobil Kristus. To je to, čo viem o Kristovi!“

Podstatné je to, ako Ježiš mení náš život. Nemusíme vykrikovať, že sme kresťania. Nasledovať Ježiša znamená zmeniť spôsob vnímania Boha, blížnych, sveta, seba samých. Je to iný spôsob žitia a iný spôsob zomierania. Toto je tajomstvo „obrátenia“.