Otče náš

Nikdy nehovor ,,Otče“, ak sa nesprávaš ako dieťa.
Nikdy nehovor ,,náš“, ak nie si so svojím blížnym spojený láskou.
Nikdy nehovor ,,ktorý si na nebesiach“, ak myslíš len na pozemské veci.
Nikdy nehovor ,,posväť sa meno tvoje“, ak ho sám znesväcuješ.
Nikdy nehovor ,,príď kráľovstvo tvoje“, ak hľadáš len hmotné úspechy.
Nikdy nehovor ,,buď vôľa tvoja“, ak nie si ochotný zachovávať Desatoro.
Nikdy nehovor ,,chlieb náš každodenný daj nám dnes“, ak sa nestaráš o biedu blížnych.
Nikdy nehovor ,,odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“, ak niekoho nenávidíš.
Nikdy nehovor ,,neuveď nás do pokušenia“, ak máš v úmysle hrešiť.
Nikdy nehovor ,,zbav nás Zlého“, ak proti zlu sám nebojuješ.
Nikdy nehovor ,,Amen“, ak neberieš každé slovo Otčenáša úprimne a vážne.