Pán farár oslavoval životné jubileum

Pán farár oslavoval životné jubileum

Drahý náš duchovný otec!

Dožiť sa životného jubilea je vzácny dar. Dar pre samotného jubilanta, aj pre tých, ktorí sa z neho môžu radovať spolu s ním.

Je šesťdesiat rokov veľa, tak akurát, alebo málo? Odpoveď poznáte najlepšie vy sám. Viac ako polovicu z nich ste prežili v kňazskej službe. Veľmi náročnej, ale krásnej. Určite ste sa nad tým zamýšľali, spomínali a hodnotili aj vy.

Už desať rokov žijete s nami uprostred veľkej farskej rodiny, ktorú vám zveril sám Boh, vysluhujete nám sviatosti, modlíte sa za nás, učíte nás, povzbudzujete, utešujete, pomáhate nám duchovne rásť a dozrieť. Ste našim dobrým a láskavým duchovným otcom, preto dnes zo srdca ďakujeme Bohu, že nás prostredníctvom vás požehnáva a preukazuje nám svoju priazeň a starostlivosť.

V sobotu 24. 10. 2015 ste pri svätej omši ďakovali nebeskému Otcovi za dar života a s vami aj veriaci z celej našej farnosti. V týchto dňoch ste si vypočuli a iste ešte vypočujete veľa srdečných prianí. Tešíme sa, že nám nebeský Otec doprial, aby sme sa k mnohým gratulantom mohli pripojiť aj my. K vášmu jubileu vám prajeme pravú radosť, boží pokoj, anjelskú trpezlivosť, milosrdnú lásku, dobré zdravie, hojnosť božích milostí a darov Ducha Svätého. Od nebeskej Matky Panny Márie, patrónky našej farnosti, ktorú máte vo veľkej úcte, vám vyprosujeme jej neustálu pomoc a ochranu.