Pane,

keď som hladný, pošli mi niekoho, kto sa potrebuje najesť;

keď som smädný, pošli mi niekoho, kto potrebuje vodu;

keď mi je zima, pošli niekoho, kto sa potrebuje zohriať;

keď trpím, pošli niekoho, koho treba potešiť;

keď môj kríž oťažieva, pomôž mi niesť kríž druhého;

keď som chudobný, priveď mi niekoho, kto je v núdzi;

keď nemám čas, pošli mi niekoho, komu treba pomôcť;

keď strácam odvahu, pošli niekoho, koho treba povzbudiť;

keď potrebujem, aby ma niekto pochopil, pošli mi niekoho, kto u mňa hľadá pochopenie;

keď by som chcel, aby sa o mňa niekto postaral, pošli mi niekoho, aby som sa oňho postaral ja;

keď myslím na seba, obráť moje myšlienky na druhého.