Piata farská milosrdná kvapka

 

Darovať nádej

V Slovníku slovenského jazyka je pod heslom nádej napísané: „viera, že sa splní niečo očakávané, želané“. Nádej je však aj Božská čnosť, ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po večnom živote ako po svojom šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha Svätého.

Mať nádej je tá najúžasnejšia vec na svete. Ako deti snívame každú chvílu o niečom inom, ako mladí túžime po dobrom vzdelaní a zamestnaní, ako rodičia veríme, že zo svojich detí vychováme dobrých ľudí, ako kresťania máme nádej vo večný život... Niektoré z našich túžob dokážeme naplniť svojou usilovnosťou a vytrvalosťou, na niektoré potrebujeme milosrdnú lásku našich blížnych a ku všetkým Božie požehnanie.      

V piatok 9. septembra sa na fare stretlo takmer štyridsať obetavých ľudí z celej farnosti, aby darovali zo svojej krvi niekomu úplne neznámemu a pomohli naplniť jeho túžbu po zdraví. Nesklamali. Prišli mladí i starší, manželia, aj súrodenci. Všetkým zo srdca ďakujeme. Ráno síce pršalo, ale náš Pán nemohol nechať nepovšimnuté toľké milosrdenstvo a tak sa čoskoro vyčasilo a po zvyšok dňa už na nás svietilo slniečko. Úžasná atmosféra celého predpoludnia presne zodpovedala krásnemu počasiu. Pán kaplán to všetko zdokumentoval, fotky si môžte pozrieť na našej novej webovej stránke.

P.S. Darcov a personál Národnej transfúznej služby sme nenechali odísť hladných a smädných, za čo ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí ochotne poskytli svoje ruky a srdce.