Piatkový pôstny večer - V znamení Krížovej cesty a voľby nového Svätého Otca

Takto sme minulý týždeň prežili piatkový večer. Vonku vietor, sneh a zima, akoby zajtra mali prísť Vianoce. Veríme však, že si tí, ktorí v ten studený piatkový večer prišli do kostola, priniesli do svojich domovov kúsok tepla a aj radosti.

Čo to spôsobilo?

Najprv nádherná Krížová cesta, v ktorej nám k zamysleniu o Kristovom utrpení nepomáhali len uši, ale aj oči. Chvíľku trvalo, kým sme si uvedomili, že to, čo môžeme vidieť cez projekciu na obrazoch, účinok hovoreného slova ešte zdvojnásobuje. Nebolo nás síce veľa, no zdalo sa, že takmer ani nedýchame...

A potom náš hosť, ktorého neodradilo ani počasie. Usmievavý pán kaplán Bujdoš, ktorý v eufórii a záplave správ krátko po zvolení Svätého Otca upriamil našu pozornosť na to, aby sme boli voči nemu zhovievaví a dokázali na neho hľadieť očami milosrdného Boha, ktorý si ho do tejto služby povolal so všetkými jeho prednosťami, ale aj nedokonalosťami. Pripomenul nám sv. Petra, prvého pápeža, jeho horlivosť a nadšenie, ale aj zaváhania, zakopnutia, útek, zradu... Nedokonalého Petra, ktorého sám dokonalý Kristus ustanovil za svojho nástupcu, aby na tejto skale postavil svoju Cirkev.

Za výnimočný duchovný zážitok z celého srdca ďakujeme.