Pobešedovali zme sebe...

Tiež už s určitou tradíciou na fašiangy nezabúdame ani na našich starších. Pozvali sme ich v nedeľu 10. februára po pobožnosti na faru, aby si trochu zaspomínali a obohatili o zážitky zo svojej mladosti nás mladších. Veru v ničom nezaostávali a len tak sršali vtipom, humornými príhodami, pekným spevom a stále dobrou náladou. Smiechu a radosti bolo na rozdávanie. Potešilo nás, že došli aj niektorí z Ďurkova a Olšovian.  O konkurenciu v rozprávaní veselých príhod bolo teda postarané.

Šikovné pekárky a cukrárky nezabudli so sebou priniesť aj nejaké tie krepľe, buchty či čeregy a tak si každý pochutnal z dobrôt podľa chuti. Bolo nám spolu tak dobre, že domov sme išli až za tmy. Sme radi, že sme takto mohli stráviť jedno nedeľné popoludnie.

Takto nám bolo spolu dobre.