Poďakovanie za rok 2021

Žijeme v zvláštnej dobe, keď sa nám zdá, že toho zlého je akosi priveľa a trvá pridlho. Často máme pocit, že sa v našich životoch nedeje nič, čo stojí za poďakovanie. Opak je však pravdou. Nikdy nie je tak zle, aby nebolo za čo a komu poďakovať. A koniec roka je pravý čas na to, aby sme to urobili. Preto:

  • ďakujem všetkým, ktorí trpezlivo znášali a rešpektovali všetky nepríjemné opatrenia, ktoré sťažovali prístup k sviatostiam, aby vydali svedectvo o tom, že nás nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky;

  • ďakujem všetkým, ktorí sa po každom uvoľnení obmedzení vždy vrátili do kostolov, aby sme mohli vytvoriť spoločenstvo, ktoré spája sám Boh;

  • ďakujem všetkým, ktorí využili každú príležitosť na adoráciu pred Oltárnou Sviatosťou, aby v pokore a s vierou odovzdali seba, svoje rodiny, našu farnosť a spoločnosť Bohu, ktorý jediný má moc všetko uzdraviť;

  • ďakujem všetkým, ktorí vytrvalo prispievali a stále prispievajú na potreby farnosti, aby pomohli prekonať neľahkú finančnú situáciu, ktorú spôsobila pandémia;

  • ďakujem všetkým, ktorí sa prostredníctvom rôznych zbierok podelili o finančné prostriedky a hmotné veci, aby pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu a zároveň sa týmto spôsobom poďakovali za všetko, čo im požehnal Boh;

  • ďakujem rodičom, ktorí prevzali na seba zodpovednosť za veľkú časť prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania, aby umožnili svojim deťom stretnutie s Kristom v Eucharistii;

  • ďakujem animátorom, ktorí ochotne prijali ponuku, aby boli príkladom a pomáhali birmovancom na ich ceste ku kresťanskej dospelosti;

  • ďakujem všetkým, ktorí neúnavne a s láskou slúžili celému farskému spoločenstvu svojimi talentami a zručnosťami (farskej rade, kostolníkom, kantorom, lektorom, miništrantom, animátorom, ružencovým bratstvám...), aby bola naša farnosť farnosťou živej viery;

  • ďakujem všetkým, ktorí obetovali množstvo modlitieb, fyzického úsilia a finančných milodarov na rozsiahlu rekonštrukciu kostola v Olšovanoch, aby sme sa čím skôr mohli vrátiť a oslavovať Boha na tomto krásnom mieste;

  • ďakujem nebeskému Otcovi za vás všetkých, lebo ma vo vás obdaroval ľuďmi, ktorí sú ochotní pomôcť, poradiť a poslúžiť modlitbou, slovom i skutkom, aby sme sa raz všetci mohli spolu s ním radovať  v nebi.

Váš duchovný otec