Poďakovanie za uplynulý rok

 

Dobrotivý Bože, chcem ti ďakovať za všetko, čo si mi v uplynulom roku daroval.
Sprevádzal si ma a chránil si ma pred zlými chodníčkami. Môj život prináša vďaka tebe ovocie. Ďakujem ti za všetko, čo vo mne vyrástlo a za všetko, čo sa iným stalo skrze mňa.

Pri pohľade na uplynulý rok myslím na mnoho negatívnych vecí. Často som bol nepozorný, žil som zo dňa na deň. Premrhal som mnoho príležitostí na stretnutia a nové začiatky vo vzťahoch k druhým ľuďom. Zranil som blížnych, lebo som bol tak veľmi zameraný na seba, že som si nevšímal, v akej situácii je ten druhý. Odpusť mi všetko, čo som premárnil alebo urobil nesprávne. Verím v tvoje odpustenie a chcem všetko pochovať, aby som do nového roka vykročil ako nový človek.

Myslím na všetkých ľudí, s ktorými som v uplynulom roku prežíval svoj život a s ktorými som sa stretol. Požehnávaj ich, aby vždy vedeli, že nad nimi držíš svoju žehnajúcu ruku. Daruj im Ducha vďačnosti, aby s vďačnosťou vložili uplynul rok do tvojich dobrotivých rúk a do nového roka vykročili plní dôvery.

Amen