Postrehy pútnika z Medžugoria

Prvú nedeľu po Veľkej noci, na nedeľu Božieho milosrdenstva sme sa spolu s pútnikmi zo sídliska Ťahanovce vydali na týždňovú púť autobusom do Medžugoria (27.4. – 3.5.).

Medžugorie je pútnické miesto, kde sa už 33 rokov údajne zjavuje Panna Mária a šiestim vizionárom zjavuje posolstvá (dnes už len tri). Počas púte sme navštívili miesto zjavenia Panny Márie – Podbrdo, Križevac – kamenistý kopec, kde je 14 zastavení krížovej cesty.

Veľmi zaujímavá bola návšteva Čenakola – zariadenia, kam prichádzajú (nielen) mladí ľudia so závislosťami, bez domova... Svedectvá ľudí, ktorých sme si vypočuli, boli smutné, ale každé so šťastným koncom. Mladí chlapci, ktorí úplne spadli na dno vo svojom živote (alkohol, drogy, gamblerstvo...), ktorí sa vďaka zariadeniu obrátili k Bohu a znovu našli zmysel každého dňa. Čenakolo má prísne stanovený režim dňa postavený najmä na modlitbe a manuálnej práci. Na našu otázku čo robia v prípade choroby, odpovedal: „Aké choroby? Kto má zdravého ducha, nemá choroby.“ Šoumen Goran nám vtipným spôsobom opísal svoju ťažkú životnú situáciu. Už v 10 rokoch začal piť, fajčiť, neskôr sa pridružili drogy, krádeže až sa napokon stal bezdomovcom. Podrezal si žily, má guľku v hlave a v Čenakole sa obrátil. Čiastočne vyliečený sa stal „riaditeľom“ záchodov, kde si vyhliadol aj súčasnú manželku. Dnes je ženatý, býva v rodinnom dome, kde majú obchod a vychovávajú 4 deti – piate je na ceste. Okrem iného povedal: „Čím som starší, tým som zdravší.“

Kostol sv. Jakuba s „amfiteátrom“ so 6000 miestami na sedenie je centrom diania všetkých významných udalostí ako: sväté omše, modlitby ruženca, adorácie, príhovory vizionárov... 2. mája bolo zjavenie pri modrom kríži podľa prísľubu Panny Márie, kde prišlo veľa ľudí z celého sveta, čo nebeskú Matku veľmi potešilo. Panna Mária nám vo svojich posolstvách stále opakuje, aby sme sa modlili, postili, pristupovali k sviatosti zmierenia a Eucharistii. Všetky posolstvá sú zverejnené aj na internete.

Ďakujeme p. kaplánovi Petrovi a p. farárovi Patrikovi za ich doprovod a sv. omše. Medžugorie je miesto, kde sa stretáva nebo so zemou, premodlené ľuďmi z celého sveta.

Pilgrim