Posvätné miesta pre získanie odpustkov v Jubilejnom roku na internete

Posvätné miesta v jednotlivých diecézach, na ktorých je možné vo sviatočné dni Panny Márie získať počas Roka Sedembolestnej Panny Márie úplné odpustky, je možné možné nájsť na informačnej stránke jubilejného roka ave.kbs.sk. K dispozícii sú zatiaľ posvätné miesta prvých šiestich diecéz, stránka bude postupne aktualizovaná aj o zvyšné miesta. Novinkou je aj zoznam sviatočných dní Panny Márie. Údaje pochádzajú z dekrétov Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a jednotlivých diecéz Slovenska. Zverejnila ich Tlačová kancelária KBS.

Počas Roka Sedembolestnej Panny Márie sa dajú získať úplné odpustky. Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne. Získanie odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci. Presné možnosti získania odpustkov, ako aj schválené mariánske sviatky, je možné nájsť na stránke ave.kbs.sk.