Požehnanie novej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 14.05.2023 bola v našej farnosti radostná udalosť. Náš duchovný otec Stanislav spolu s otcom Ondrejom slúžili sv. omšu, na konci ktorej sa modlili za rodiny, ktoré Panna Mária Zázračnej medaily navštívi, potom posvätil putujúcu kaplnku a vyzval rodinu Novotnú k oltáru, aby sa prišli pomodliť modlitbu prijatia Panny Márie do svojej domácnosti a prevziať si ju. Duchovný otec kaplnku zatvoril a podal ju p. Novotnej. Potom som v krátkosti povedala pár slov a rozdala som novým členom dekrét. Nakoniec nám duchovný otec dal požehnanie. Bolo to dojímavé. Mám radosť v srdci, že sa naša duchovná rodina Združenia Zázračnej medaily rozširuje, a je v rodinách záujem o úctu a lásku k Panne Márii cez tento apoštolát. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Helena Vargová, vedúca ZZM

 

Fotografie