Pozvánka na prezentáciu novej knihy Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pozývajú na prezentáciu dvoch kníh: Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého Boha. 1. diel edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku a knihy Joanik Bazilovič: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Uskutoční sa v pondelok 29. apríla 2013 o 15:00 h v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v rámci dvojdňovej vedeckej konferencie Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III.

Kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je farebnou reprezentačnou publikáciou, ktorá prostredníctvom výstižných textov a množstva fotografií hovorí o histórii a súčasnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá je v plnosti dedičkou cyrilo-metodskej misie na našom území. Kniha bola vydaná v rámci Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na naše územie a Roka viery a je prvou knihou edície, ktorá začína vychádzať v kontexte blížiaceho sa 200. výročia vzniku Prešovskej gréckokatolíckej eparchie, ktoré budeme sláviť v roku 2018. Po skončení prezentácie bude prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ sláviť o 16:30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú liturgiu. Grafická úprava knihy a jej príprava pre tlač bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR.