Predseda Pápežskej rady pre rodinu predstavil iniciatívy s Rokom viery

 

Predseda Pápežskej rady pre rodinu, arcibiskup Vincenzo Paglia, predstavil v pondelok vo vatikánskom Tlačovom stredisku niektoré pastoračné iniciatívy súvisejúce s prebiehajúcim Rokom viery. Rodina existuje a je pevná, povedal v úvode tlačovej konferencie, kde boli informácie ja o chystanom stretnutí rodín s Benediktom XVI. v dňoch 26. - 27. septembra v Ríme.

Predseda spomínanej pápežskej rady však adresoval výčitky svetu kultúry a politiky: "Rodina je dnes vykorisťovaná podnikateľskými a pracovnými nárokmi bez náležitej kompenzácie, čo je pochybenie ľudskej i ekonomické. Pápežská rada zorganizuje 19. apríla seminár pod názvom "Rodina, prvý podnikateľský subjekt", pretože chceme vyzvať k reflexii nad rodinou tiež z ekonomického hľadiska. Existuje celý rad ukazovateľov, ktoré môžu byť v tejto súvislosti užitočné. Jedno však akceptovať nie je možné, totiž to, že rodina je vykorisťovaná, zabúdaná a niekedy bitá."

Veľká časť otázok novinárov sa týkala pokusu o redefiníciu manželstva nedávno schválené vo Francúzsku a prebiehajúceho vo Veľkej Británii: "Pokiaľ významný predstaviteľ vlády hovorí, že tento zákon nemá zmeniť len nejakú pomlčku v zákone, ale skôr sa zamýšľa zmeniť civilizáciu, musíme si klásť otázku, či je možné meniť civilizáciu zákonom, ktorý neschválila väčšina obyvateľov? Potom je zrejme, že sa za tým všetkým skrýva niečo iné. Musím povedať, že ocenenie patrí francúzskym biskupom, že otvorili diskusiu a mali odvahu vzniesť konkrétne námietky. Stretol som sa počas októbra a novembra so všetkými francúzskymi biskupmi a všetci boli prekvapení, akého širokého súhlasu sa im dostalo vrátane vrchného rabína Bernheima, osobnosti zo sveta kultúry vrátane neveriacich, ale tiež od predstaviteľov luteránov i od moslimskej obce."

Cirkev však nevyráža do boja, zdôraznil Mons. Paglia, Cirkev je za pravdu: "Problém je vyhnúť sa Babylonu. Pokiaľ si prestaneme rozumieť, doplatíme na to všetci. Rešpekt voči pravde nevyžaduje zrušenie rozdielov, ale nevyžaduje ani rovnostárstvo za každú cenu." Manželstvo je právne úplne jasná dimenzia. Nie je oprávnené len citovo, citovou sebestačnosťou, ale zahŕňa oveľa viac, totiž prijatie mystéria, daru detí a ich práv, povedal okrem iného arcibiskupa Paglia.