Premiéra orátoria Cyril a Metod v Katedrále sv. Martina v Bratislave

V piatok 5. júla 2013 večer v Katedrále sv. Martina v Bratislave uviedli svetovú premiéru koncertného uvedenia opery - oratória pod názvom Cyril a Metod. Autor Pavol Krška týmto dielom strhujúcim spôsobom hudobne vyjadril príchod svätých solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy.

Libreto k dielu napísal Pavol Smolík a pod vedením dirigenta Pavla Tužinského sa interpretácie diela vynikajúcim spôsobom zhostili sólisti zvučných mien, ako Jozef Kundlák, Ján Galla, Ján Babjak, František Balún či Daniel Čapkovič. Metropolitný orchester Bratislava a zbory Chorus Salvatoris a Tirnavia spoločne sprostredkovali zaplnenej Katedrále sv. Martina nevšedný umelecký zážitok.

Mezi pozvanými hosťami, ktorých na začiatku predstavenia privítal a pozdravil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, bol kardinál Franc Rodé, osobitný vyslanec Svätého Otca na Slovensku, Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, Ján Figeľ, podpredseda Národnej rady SR, Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a početní členovia diplomatického zboru akreditovaného v SR.

Arcibiskup Zvolenský vo svojom pozdrave pripomenul veľkosť misie sv. Cyrila a Metoda a skutočnosť, že mnohé podujatia, ktoré sa konajú v tomto jubilejnom roku 1150. výročia ich príchodu k našim priedkom, sú našim vyjadrením hlbokej úcty a vďačnosti.