Pri vigílii pápež pozval diecézy k jubilejnému dielu milosrdenstva

V predvečer Nedele Božieho milosrdenstva slávil Svätý Otec František modlitbovú vigíliu za účasti tých, ktorí sa hlásia ku spiritualite Božieho milosrdenstva. Na Námestí sv. Petra zaplnenom pútnikmi si ešte pred príchodom pápeža Františka mohli veriaci vypočuť viacero svedectiev a umeleckých vystúpení, ako aj filmové projekcie na tému Božieho milosrdenstva. Námestím sa ozýval aj hlas sv. Jána Pavla II., pápeža, ktorý v roku 2000 ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva v duchu odkazu sv. Faustíny Kowalskej.

O 18. hodine sa za účasti Svätého Otca Františka začala modlitbová vigília zložená z biblických čítaní, spevov, modlitbových prosieb a záverečného príhovoru pápeža. Svätý Otec v ňom poukázal na to, že Božie milosrdenstvo má nespočetné množstvo tvárí. Jednou z nich je tiež „blízkosť Boha k svojmu ľudu“, o ktorej môžeme často čítať v Božom slove. Pápež František sa s prítomnými podelil o úryvok z proroka Ozeáša: „Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (11,4). Práve tento verš ho inšpiroval pri pohľade na logo Jubilea, kde Ježiš nesie na ramenách človeka a jeho tvár sa tisne k jeho tvári, až sa zlieva v jednu.

Ďalšími tvárami Božieho milosrdenstva sú spolucítenie, podelenie sa, ako aj útecha a odpustenie. Každý, kto Božie milosrdenstvo prijíma, je zároveň podľa slov Svätého Otca povolaný podeliť sa s týmito darmi s ostatnými. Toto si vyžaduje od človeka otvorené srdce, aby ho Duch Svätý mohol premeniť.

V závere pápež poukázal na skúsenosť apoštola Tomáša pri dotyku Ježišových rán. Zdôraznil pri tom, že „taká viera, ktoré nie je schopná byť milosrdnou, tak ako sú znakom milosrdenstva Ježišovej rany, nie je vierou: je to idea, je to ideológia.“

Po udelení záverečného požehnania sa Svätý Otec podelil so svojou túžbou, aby sa vo Svätom roku milosrdenstva každá diecéza podujala k vytvoreniu určitého „štrukturálneho diela milosrdenstva: nemocnice, domova pre seniorov, pre opustené deti, školy... či zariadenia pre záchranu z drogových závislostí“.