Príbeh zmŕtvychvstania

O boxeroch sa hovorí, že tí veľkí sa do ringu nikdy nevrátia. Myslia sa tým majstri, ktorí kedysi vyhrávali zápas za zápasom, no jedného dňa prišiel nejaký mladík a vyprášil im kožuch. Majster to nevie prežuť. Pokúsi sa o návrat. Väčšinou sa jeho snaženie skončí katastrovou a bývalá hviezda dostane poriadnu nakladačku. Boxerská hviezda zhasne.

A čo Ježiš? Bol hviezdou svojej doby. Zažiaril ako kométa a ako chvost za kométou sa za ním ťahalo množstvo ľudí. A naozaj sa bolo na čo dívať: bol talentovaný rečník, ktorý dokázal fascinovať masy; pri ňom musel človek vždy počítať so zázrakom; žiadal ľudí, aby sa spolu s ním vydali do Jeruzalema v politicky chúlostivej situácii. Potom nastali rozhodujúce dni. Ježiš – ten nebezpečný muž – bol v meste. Presne na sviatok Paschy, počas ktorého putovali do svätého mesta tisícky Židov. Mnohí dúfali, že prorok z Nazareta zapáli oheň. Ale s Ježišom sa všetko vyvinulo inak. Bezbranný sa nechá viesť na zabitie, pred súdom mlčí a nechá so sebou robiť čokoľvek. Ak bol Ježiš niekedy pre svojich učeníkov neporaziteľným šampiónom, potom bola Golgota miestom, na ktorom jeho hviezda zhasla.

Ale ako je potom možné, že z príbehu tohto úbožiaka vzniklo najväčšie náboženské spoločenstvo na svete?

 Tu je odpoveď: Príbeh o Ježišovom zmŕtvychvstaní je pravdivý – a je tým jediným motorom najväčšieho návratu v dejinách ľudstva. Ten, ktorý naozaj zomrel, dostal nový život. Úplne sa zmenil, chodil cez zatvorené dvere a nepatril viac normálnemu životu. No predsa bol živý – už navždy. Jeho učeníci to zažili na vlastnej koži, lebo zmŕtvychvstalý Ježiš sa im ukázal tak reálne, že Tomáš dokonca mohol vložiť ruku do rany na jeho boku. Bol to on sám, kto učeníkov druhý raz vytiahol z každodenného života. Tajomstvom ich misionárskeho úspechu bol ZMŔTVYCHVSTALÝ KRISTUS, ktorý tajomne žil uprostred nich. A mladá Cirkev mala v rukáve ešte jedno neuveriteľné posolstvo: Kto sa drží Krista, má večný život, „aj keď umrie“. 

Čo má Ježišov návrat spoločné s nami? Porozmýšľaj, či je v tvojej blízkosti nejaký človek, ktorého si poznal a ktorý už zomrel. Myslíš si, že tento človek je už nadobro preč akoby nikdy neexistoval? Myslíš si, že dobrý Boh by na neho niekedy mohol zabudnúť? Dokážeš si predstaviť, že ten človek má nový život? Mnoho ľudí má nádej, že Boh nás len tak nezmyje z povrchu zemského. Že sa dá zomrieť a predsa nájsť nový život vieme, odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Marte, ktorá nechcela veriť, že Lazár by sa mohol prebrať k novému životu, Ježiš povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, neumrie naveky.“  A ešte sa jej opýtal: „Veríš tomu?“ Na túto otázku musí odpovedať každý kresťan: Veríš to Ježišovi?