Príčina našej radosti

Mária je najčistejší obraz stvorenia, rodička Božieho Syna. Je najvzácnejším kvetom starozákonného ľudu, ktorý túžil po prisľúbenom Mesiášovi, a konečne je predobrazom aj Matkou Cirkvi.

Jej úloha v dejinách spásy je počúvanie Božieho slova a poslušná odpoveď naň. Ono Slovo prijíma z nej telo, stáva sa človekom. Mária je viac „uchom“ ako „ústami“, ale v pevnej nádeji spieva v dome svojej príbuznej Alžbety Magnifikat (porov. Lk 1, 46-55). Cirkev ho každý deň opakuje, vedomá si Božej milosti a sily.

Jej „áno“ Božiemu rozhodnutiu, jej „fiat“ umožňuje nám neopakovateľnú vianočnú radosť z toho, že matka Božieho Syna je aj našou matkou. Aj cez ňu sme bratmi a sestrami Ježiša Krista; preto je Mária príčinou našej radosti.

Prežiť opravdivé, originálne Vianoce znamená prežiť ich mariánsky. Pod ochranou Bohorodičky vstupujeme aj do nového občianskeho roku.