Pripraviť cestu Pánovi

Čarovné, neopakovateľné obdobie pred najľudskejšími sviatkami roka je opäť tu. Atmosféra týchto dní hýbe našimi túžbami, predstavami... Všetci, ktorí chceme prežiť sviatočné chvíle v ich kresťanskom duchu, nemôžeme nepočuť výzvu k opravdivej príprave na Vianoce: „Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3,3). Vychádza z úst muža askézy, Ježišovho predchodcu a kazateľa prvého adventu, Jána Krstiteľa.

Adventné dni sa tak pre nás stávajú nielen obdobím horúčkovitých nákupov a neustáleho zhonu, ale predovšetkým očakávaním veľkej nádeje. Uvedomujem si, že všetky naše úbohosti a nerovnosti na našej životnej ceste, do ktorých sme upadli, nie sú pre nás bezvýchodiskovou situáciou. Prichádza možnosť vyjsť z jamy nášho pádu a upraviť životný smer. Teda objaviť v sebe opäť štipku dobra, aby sa naša duša mohla vo svetle vianočnej hviezdy zaskvieť v plnom lesku. Áno, adventný čas je pozvaním k plnšiemu životu.