Prvé Božie prikázanie: Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal !

Neviem, či aj vy máte túto skúsenosť, ale ak sa niekoho opýtate, ako znie, tak je ešte dobre, ak vám ho presne povie. Oveľa horšie je s jeho interpretáciou. Zrelý kresťan to má vedieť, preto si o tom hovoríme.

Čiže o čom hovorí prvý príkaz?

O tom, čo je najvyššia hodnota v mojom osobnom živote – Boh. Z jednoduchého dôvodu. Ak som Božím dielom. Nie rodičia, ale Boh rozhodol o mojej existencii, ak mi vytvoril podmienky, aby som mohol dôstojne žiť, potom nemôžem byť voči nemu ľahostajný. Mám mať k nemu vzťah a zdravý vzťah. Prejavuje sa vierou.  Skutočnosť  je však taká, že mnohí majú deformovaný (pokrivený) vzťah. Na prvé miesto v živote dávajú iné hodnoty: peniaze, zdravie, zábavu (šport), krásu... zážitok (drogu, alkohol), úspech. A keďže sú to falošné božstvá, voláme ich modly. Falošné božstvá nemôžu dať niečo, čo nemajú. Nedávajú život. Nechcem tým povedať, že zábava nepatrí do nášho života, alebo pekne sa obliekať, dokonca ani alkohol, ale nemajú mať prvé, ani popredné miesto v našom živote. Ak sa tým neriadime, Boh nás varuje, že na to doplatíme. Príklad...

Stretnete sa s ľuďmi, ktorí vám budú hovoriť: Ja verím v Boha, ale Cirkvi nie. Neverte im, klamú. Oni neveria ani v Boha. Používajú len taký zastierací manéver. Totiž Cirkev založil Boh prostredníctvom svojho Syna, Ježiša a prostredníctvom Cirkvi Boh hovorí. A práve toto sa im nepáči, lebo Cirkev im vyčíta priestupky a poriadne priestupky.

Teraz si v krátkosti vymenujme hriechy proti 1. prikázaniu: Povera (horoskopy, znamenia, červená šnúrka na ruke, povery, veštenie, špiritizmus...) Ľahostajnosť vo viere (ľahkomyseľné zanedbávanie nedeľných bohoslužieb), Náboženské zanedbávanie (neučiť sa náboženstvo, nečítať náboženskú literatúru). Pohybovanie sa v zlom prostredí, kde je ohrozená moja viera (diskotéka, čítanie pochybnej lietartúry). Quintilián (rímsky pohanský spisovateľ) na adresu toho povedal mládeži: „ Radšej by som bol, keby ste nedeli čítať, akoby ste mali zlé knihy čítať. Čítala časopis Šarm a prišla o svoj šarm (pôvab).

  1. Aký význam má Desatoro v našom živote ?

  2. V krátkosti popíš dejiny Dekalógu !

  3. Povedz základné rozdelenie Desatora !

  4. V krátkosti podaj interpretáciu Desatora !

  5. Vymenuj hriechy voči prvému Božiemu prikázaniu!