Prvé sväté prijímanie 2016

Milé deti, dnes je váš veľký deň. Tento deň je významný nielen pre krásnu slávnosť v kostole a vo vašej rodine, ale najmä preto, že ste po prvýkrát pristúpili k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Na túto slávnosť ste sa na hodinách náboženstva pripravovali a naučili ste sa všetko, čo deti v tomto veku majú vedieť. Určite viete aj mnoho modlitieb a naučili ste sa spievať aj náboženské piesne. Želáme vám, aby ste spoznali Ježiša, tak ako ho spoznalo mnoho ľudí pred vami. Ježiš sa narodil ako dieťa, bol poslušný svojim rodičom, modlil sa doma aj v chráme, pomáhal iným ľuďom. Avšak to najdôležitejšie čo Ježiš prišiel urobiť bolo, že sa prišiel za nás obetovať a odpúšťať nám naše viny.

Ježiš nás učí a dáva nám vzor, ako sa máme jeden k druhému správať. Ježiš nás učí láske, pravej láske, ktorá nikomu neublíži. Nám sa však nie vždy darí správať sa k ľuďom tak, aby sme im neublížili, alebo aby niekto neublížil nám. Určite to poznáte, už máte skúsenosť, akí zostali rodičia smutní, keď sa dozvedeli, že ste sa ich snažili oklamať, alebo ste odmietli poslúchnuť nejaké ich prianie.

Viete si predstaviť ako by to vyzeralo, keby už nikto nevedel povedať slovko „prepáč“? Keby sme nevedeli povedať - prepáč ocko, že som ťa chcel oklamať, prepáč mama, že som ťa neposlúchal. Keby mi kamarát nikdy nepovedal - prepáč, že som ti minule nadával. Doposiaľ vás vaši rodičia upozorňovali kedy a komu máte povedať prepáč. Teraz už sami máte rozlíšiť kedy ste urobili dobro a kedy ste niekomu ublížili. Ježišovi môžete povedať vo sv. spovedi - ľutujem, že som chcel oklamať ocka. Ježiš vám odpustí, lebo chce byť vašim priateľom a bude vám pomáhať so správaním sa k rodičom, k súrodencom, spolužiakom. Bude vám pomáhať v rozličných situáciách, ak ho budete o to prosiť.

Prajeme deťom, ich rodičom, krstným rodičom, príbuzným, ale aj všetkým veriacim, aby zažili slávnosť v srdci z odpustenia a slávnosť zo spoločenstva vo svojich rodinách aj v spoločenstve veľkej farskej rodiny.