Prvé sväté prijímanie ZŠ Ďurkov

V poslednú júnovú nedeľu sa ďurkovký Kostol narodenia Panny Márie stal svedkom krásnej slávnosti. Jedenástim deťom z miestnej základnej školy (už to vlastne ani nie sú celkom deti, skôr tínedžeri) v tento deň duchovný otec najprv vyslúžil sviatosť birmovania a potom všetci po prvýkrát pristúpili k Eucharistii.

Obidve sviatosti však deti nedostali zadarmo. Poctivo sa pripravovali počas celého školského roka na hodinách náboženstva v škole, aj na svätých omšiach v Ďurkove. Slávnosť bola len vyvrcholením snaženia všetkých zúčastnených. Počas samotnej slávnosti duchovný otec niekoľkokrát pochválil deti za to, že vytrvali v príprave a naučili sa všetko potrebné, povzbudzoval ich k tomu, aby aj po dnešnej slávnosti prichádzali na bohoslužby a pripomenul im, že sviatosti ktoré v tento deň prijali, im otvárajú bránu na prijatie iných sviatostí. Aj keď ešte majú dosť času, najmä sviatosti manželstva a sviatosti krstu pre svoje deti.

Bolo dojímavé pozorovať počas slávnosti deti aj ich rodiny. Všetci sa veľmi snažili, aby bola slávnosť dôstojná. Deti sa aktívne zapojili do všetkého, čo sa dialo. Privítali všetkých, ktorí prišli, aby sa spolu s nimi tešili z ich slávnosti, krásne zvládli lektorskú službu, priniesli obetné dary, s radosťou sa vyspievali z lásky k Bohu a poďakovali všetkým, ktorí pri nich stáli od začiatku prípravy až do slávnosti.

Ďakujeme nebeskému Otcovi za tento požehnaný čas. Ďakujeme duchovnému otcovi za prípravu detí a všetkým, ktorí mu pri nej pomáhali, za vynaložené úsilie. Ďakujeme, že sme spolu s deťmi mohli zdieľať ich radosť. Modlíme sa za nich a za ich rodiny, ale aj za nás samých, aby sme im boli svojim kresťanským životom dobrým príkladom, oporou a pomocou.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.