Púť na horu Butkov

Postavte na tejto hore kríž

Boh dokonale pozná človeka. Stvoril ho z lásky a túžbu po láske a spoločenstve vložil aj do jeho srdca.  Vie, ako nezištne dokáže milovať a zároveň vo svojej nedokonalosti a sebectve zraniť tých, ktorí sú mu najbližší. Ako sa zdráha objať a trpezlivo niesť kríž, ako ľahko stratí dôveru v nekonečné Božie milosrdenstvo...

Preto sa skláňa a vydáva sa svojmu stvoreniu naproti. Využíva na to neuveriteľné miesta a neváha otvoriť hoci len jedno jediné srdce, aby sa zrodil zázrak, ktorý pritiahne mnohých. Jedným z takýchto výnimočných miest je určite hora Butkov. Najmladšie a najprekvapujúcejšie pútnické miesto na Slovensku, za ktorým je takmer neuveriteľný príbeh. Z naliehavého odkazu „Postavte na tejto hore kríž“, ktorý sa zdal byť vzhľadom na aktívne využívaný dobývací priestor kameňolomu nesplniteľný, sa ľudským úsilím a s Božím požehnaním podarilo vytvoriť miesto, na ktorom je v každom jeho kúte cítiť dotyk láskavého a milosrdného Boha. Každá sakrálna stavba postavená na tomto pútnickom mieste (a nie je ich málo) v sebe ukrýva kúsok tejto hory. Všetky sú dôkazom toho, že Boh – ak nájde ochotné ruky – má moc premeniť neživú tvrdú skalu na miesto požehnania. O čo väčší zázrak potom môže urobiť s ľudským srdcom?    

Hora Butkov – pre niekoho hora premenenia, pre iného hora povzbudenia. Pre nás pútnikov z celej farnosti sa v slnečnú septembrovú sobotu stala miestom modlitieb, prosieb a poďakovania za farnosť, birmovancov, manželstvá a rodiny, starých, chorých a trpiacich. Miestom, ktoré nás prinútilo pribrzdiť, žasnúť nad Božou vynaliezavosťou a prozreteľnosťou, obdivovať krásnu krajinu, ktorú nám Boh daroval a pozrieť sa na svoj život z perspektívy kríža. A pri tom všetkom nezabudnúť na to, že večný život stojí za to, aby sme sa nebáli každý deň vydať na cestu milosrdenstva, odpustenia a lásky.

Fotografie z púte nájdete vo fotogalérii.