Radostné očakávanie

Spoločným znakom adventného obdobia pre nás všetkých je radostné očakávanie. Od malého dieťaťa, ktoré počíta na prstoch, koľkokrát sa ešte vyspíme a príde Ježiško – od otca či matky, tešiacich sa na svoje deti, až po starca. To opakované čakanie je vždy nové, fascinujúce.

Je to celkom pochopiteľné, pretože kresťanstvo je náboženstvo radosti a lásky. Veď Boh je Radosť a Láska. A keď na Vianoce slávime Kristov príchod, to slávime príchod radosti a lásky medzi nás. Preto adventný čas je dôležitou prípravou a dôvodom k radostnému očakávaniu.

Príprava na vianočné sviatky má byť akousi „generálkou“ na stretnutie s Ježišom, kde ho „budeme vidieť takého, aký je“ (1 Jn 3, 2). Kiežby sme prežili tohtoročný liturgický advent, ale i advent nášho pozemského života v radostnom očakávaní, ktoré bude korunované večnými „Vianocami“.