Ranná a večerná modlitba sv. Jána XXIII.

 

Ranná modlitba

Nebeský Otče! Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil. Je to tvoj dar. Celý nasledujúci deň chcem konať tak, ako konal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi a všade konal dobro. Každého človeka, ktorého stretnem mi posielaš ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje Kristova láska voči všetkým. Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som mu nepovedal dobré slovo. Nech sa viem vžívať do situácie iných a zabúdať na seba. Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je taký potrebný. K tomu ťa prosím
o pomáhajúcu milosť skrze Ducha Svätého. A dovoľ mi, aby som každého priblížil, čo len málo, k tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu. Amen.

 

Večerná modlitba

Nebeský Otče! Teraz sa s tebou lúčim idúc na odpočinok. Svoje srdce nechávam pred Bohostánkom, aby bdelo ako večné svetlo. A keď raz príde deň, keď ma povoláš, daj, aby moje prebudenie sa bolo u teba v nebi. Amen.