Realita a ilúzie Vianoc

Len niekoľko dní nás delí od Vianoc. Na tento sviatok lásky sa tešia predovšetkým deti. S úžasom a veľkým očakávaním už v duchu stoja pred jasličkami a vianočným stromčekom. Aj my, dospelí, spomíname práve na Vianoce nášho detstva. Čo nám však zostalo z úžasu Vianoc? Mnohí akoby sme stratili v súvislosti s Vianocami ilúzie o lepšom a krajšom živote.

Príčina môže byť aj v tom, že správy evanjelia o prvých Vianociach sú mnohokrát podávané ako holé legendy alebo v podobe zbožných rozprávok. Ďalším dôvodom prečo nechápeme čaro Vianoc a prípravy na ne je, že vychádzame z nesprávnych predstáv o Bohu. Naša fikcia o tom, čo on môže, má a nemá robiť...?! Čo má a nemá odpustiť...?!

Adventný čas je požehnaným obdobím pre nás, aby sme odložili falošné predstavy o Bohu a prijali ho takého, aký sa nám dáva.