Relikvie sv. Košických mučeníkov

Relikvie sv. Košických mučeníkov privítala Farnosť Mena Panny Márie v Ruskove v dňoch 27. a 28. januára 2019. Na ich príchod sa veriaci spolu s kňazmi pripravovali modlitbou Deviatnika k úcte sv. Košických mučeníkov, týždeň pred návštevou relikvií vyšlo číslo farského týždenníka venované Košickým mučeníkom, kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia, veriacich z celej farnosti pozývali na uctenie relikvií pozvánky v tlačenej podobe, i na farskom webe...
Po obidva dni sa vo farskom kostole slúžila svätá omša v prítomnosti relikvií. V nedeľu bola po svätej omši vystavená Oltárna sviatosť a relikvie prístupné na uctenie až do popoludnia. Sviatočné popoludnie bolo zakončené adoráciou s eucharistickým požehnaním. V pondelok si mohli farníci uctiť relikvie pred večernou svätou omšou. Stalo sa tak za bohatej účasti veriacich. Modlitbou posledného dňa deviatnika návšteva relikvií v ruskovskej farnosti vyvrcholila a relikvie boli odovzdané do susednej farnosti.
Veríme, že čas prípravy na prijatie relikvií a samotná prítomnosť relikvií vo farnosti, boli pre farské spoločenstvo časom milosti a požehnania, ktoré prinesie bohatú duchovnú úrodu.

Fotogaléria