Rok Pána

„ANNO DOMINI“ – v roku Pána. Toto označenie pripájali naši predkovia často a radi k letopočtu. Čo chceli vlastne týmto gestom povedať? Čo urobí z roka toto tajomné označenie, s ktorým sa môžeme stretnúť na historických stavbách stredoveku alebo v dreveniciach starých otcov?

Predovšetkým si treba uvedomiť, že každý rok apriori je rokom Pána. Nikto si totiž nemôže urobiť „svoj“ čas; vybrať si „svoj“ život znova. Z nultého bodu. Rozsah sa každému prideľuje. V ňom a s ním treba naplno žiť. Čas je ako pole, na ktorom treba usilovne pracovať a kultivovať ho. Jeden rok Pána: čas, ktorý je nám Pánom daný, aby sme dozrievali a rástli; Bohom daná šanca.

Dnes počíta takmer celý svet letopočet podľa gregoriánskeho kalendára – roky „po narodení Krista“, a akceptuje – či vedome alebo nevedome –, že jeho narodenie označuje dejinný obrat. Že je to pravda, môže svet uveriť iba vtedy, keď náš každodenný život ukáže: v Ježišovi skutočne začalo nové obdobie a prejavuje sa v našom živote.