Rok sv. Cyrila a Metoda otvorený na púti v Nitre

 

Starobylá Nitra sa dnes stala dejiskom otvorenia Roka sv. Cyrila a Metoda, ktorý vyvrcholí v septembri 2013. Otvorenie bolo spojené so slávnostnou svätou omšou, ktorú v rámci celonárodnej púte ku cti dvoch solúnskych bratov celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Medzi niekoľko tisíc veriacimi nechýbali ani najvyšší ústavní činitelia, biskupi a kňazi a hostia zo zahraničia.

Pútnikov privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Ocenil ich účasť na slávnosti a prijatie pozvania označil za prejav ich „živej viery“. Povedal tiež, že v živote Cirkvi a národa sú výročia, ktoré nemožno obísť bez toho, aby sa na ne zabudlo, pretože by sme sa sami ochudobnili o hodnoty, ktoré nám pripomínajú. Tým, kvôli ktorému putovali do Nitry, je pripomienka 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Biskup Judák veriacim odovzdal pozdrav od Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý sa v týchto dňoch zotavuje po nedávnych zdravotných komplikáciách. "Otec kardinál nás všetkých pozdravuje, sleduje nás cez obrazovku, ďakuje za modlitby a uisťuje nás o duchovnom spojení," povedal biskup Judák, ktorý zároveň privítal hlavných hostí. Osobitne pozdravil koncelebrantov, ďalších biskupov, kňazov a ďalších hostí zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a iných krajín.

Arcibiskup Zvolenský, ktorý bol aj kazateľom, vo svojej homílii pripomenul, že vo sv. Cyrilovi a Metodovi "slávime duchovný základ, ktorý podopiera a zjednocuje naše spoločenstvo“. Označil ich za duchovných otcov kresťanského presvedčenia nášho ľudu, ktorí zjednocujú spoločnosť. V závere odpovedal na to, ako byť v súčasnosti verný a čomu. Odpoveďou je duchovný základ, ktorým je kresťanstvo, posolstvo sv. Cyrila a Metoda a vzťah k Bohu.

Pred požehnaním sa prítomným prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Pútnikom okrem iného povedal, že svätých solúnskych vierozvestcov prosíme o to, aby sa "prihovárali u Boha za našu vlasť i za náš spoločný dom.“ Apeloval na to, aby si Slováci chránili svoju vieru a odovzdávali ju ďalej. "Viera je veľký dar, ktorý nesmieme stratiť. Naopak. Máme ju s láskou opatrovať, posilňovať a odovzdávať," povedal otec nuncius.

Pozdrav Svätého Otca prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, ktorý sa na dnešnej slávnosti tiež zúčastnil, prečítal v závere riaditeľ Kancelárie Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefan Vallo. Na záver svätej omše vystúpil s príhovorom premiér SR Robert Fico. Vyzdvihol tri hlavné odkazy sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko a zaželal, aby cyrilo-metodský duchovno-kultúrny odkaz minulosti bol silným impulzom pre obnovu človeka a celej spoločnosti.

Na slávnosti sa zúčastnili aj viacerí členovia vládneho kabinetu, poslanci Národnej rady SR, poslanci Európskeho parlamentu, diplomati, zástupcovia cirkevného, spoločenského, politického a kultúrneho života. Slávenie 1150. výročia od ich príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie pripomenú na Slovensku i v zahraničí viaceré podujatia. Kalendár ďalších akcií je možné nájsť na internetovej stránke Tlačovej kancelárie KBS.

Odkaz sv. Konštantína - Cyrila sprítomnila jeho relikvia, ktorú vystavili pred oltárom počas svätej omše. Na bohoslužbe nechýbali ani predstavitelia Ordinariátu OS a OZ SR, Čestnej stráže prezidenta SR, Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, Slovenského orla , Slovenského skautingu, Spolku sv. Vojtecha, Matice slovenskej a ďalších inštitúcií a spoločenstiev domáceho i medzinárodného charakteru. Svätú omšu sprevádzal spevácky zbor Psallite Deo pod vedením Vladimíra Kopca a dychová hudba Nedanovčianka.

Celonárodná púť v Nitre je súčasťou trojdňových mestských slávností Nitra, milá Nitra..., Dni Nitranov a Pribinových slávností. Účastníci púte mohli dnes navštíviť aj Biskupský palác, ktorý bol voľne prístupný verejnosti. Popoludní pred palácom slávnostne požehnali sochu bl. pápeža Jána Pavla II. Návštevníci môžu navštíviť aj ďalšie akcie, napríklad Akademickú Nitru či festival folklórnych súborov zo slovanských krajín.