Rorátne omše – Úsvit Pánovo dňa

Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Rorátne sv. omše sa pri svetlách sviečok slávili každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo. Kostoly boli plné ľudí všetkých vekových kategórií. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.

Symbol svetla je jedným z najsilnejších symbolov adventného obdobia. Noc pokročila, deň sa priblížil. Rorátne adventné omše na úsvite podporovali tento symbol nastávajúceho dňa. Náš kresťanský život je akoby takým úsvitom, je to nadchádzajúci Pánov deň. Už nie je noc (prijali sme spásu v krste a v milosti) a deň už prichádza, ale ešte tu nie je. V liturgii už prežívame Pánov deň: pri sláveniach používame výraz DNES. Kresťan už prežíva Pánov Deň, to DNES Pánovej prítomnosti, ale ešte nie v plnosti jeho definitívneho Príchodu. Žijeme na úsvite Pánovho dňa.

Svetlo a deň sú symbolmi spásy, ktorá spočíva v Kristovej láske. Táto spása, vykúpenie sa má postupne stále hlbšie dotýkať nášho vnútra, aby nás premieňala. Kráčať v Pánovom svetle znamená dovoliť spáse, aby ovládla môj život, dovoliť láske, aby uzdravila moje vnútro, dovoliť milosti, aby premenila moje srdce. Kráčame zo svetla do svetla, z milosti do milosti. Toto brieždenie v našom srdci je charakterizované očakávaním úsvitu. Bdejte. Vigília ako bdenie bola vždy pre kresťanov silným zážitkom modlitby. Mnohí svätí obľubovali bdenie v modlitbe. Očakávanie úsvitu v modlitbe vyjadruje veľmi dobre podstatu kresťanského života. Úsvit je jedným z najfascinujúcejších momentov. Každé ráno sa Cirkev v liturgii hodín modlí v Zachariášovom chválospeve: „Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.“ Každý deň je pre kresťana úsvitom, v ktorom má prijať ďalší kúsok Kristovho svetla, v ktorom má duchovne o kúsok vyrásť, v ktorom má vystúpiť o krok vyššie vo svätosti a v poznaní Boha.