Ruky

Máj 1945. Koniec druhej svetovej vojny. Porazené Nemecko obsadili americké, anglické a ruské vojenské oddiely. V jednom nemeckom mestečku sa partia amerických vojakov rozhodla obnoviť kostol, ktorý úplne zničili bomby.

Počas vypratávania trosiek akýsi vojak našiel medzi sutinami hlavu ukrižovaného Ježiša. Pôvodný korpus bol veľmi starý.

Vojak bol dojatý krásou Ježišovej tváre a ukázal ju svojim kamarátom. „Pohľadajme aj ostatné časti a zreštaurujme kríž,“ navrhol jeden z nich.

Všetci začali trpezlivo pátrať v troskách. Prehľadávali najmä priestor okolo oltára a našli mnoho úlomkov kríža.

Dvaja vojaci sa opatrne pokúšali poskladať dolámaný kríž.

Nikomu sa však nepodarilo nájsť Ježišove ruky.

Keď bol kostol zrekonštruovaný, aj kríž zaujal svoje pôvodné miesto nad oltárom.

Chýbali len tie ruky.

Jeden z vojakov však položil k päte kríža tabuľku s týmito slovami: „Ich habe keine anderen Hände als deine.“ Čo znamená: „Nemám iné ruky – iba tie tvoje.“

Ježiš nechce len ruky, ale aj ústa, nohy. Chce všetko.

Daj mi silu znášať s ľahkosťou moje ťažkosti i radosti. Daj mi silu obohatiť moju lásku skutkami. Daj mi silu neodvrátiť sa nikdy od chudobného a neskloniť sa pred mocou bezočivca. Daj mi silu pozdvihnúť svojho ducha nad každodennú márnosť. A daj mi silu s láskou podriadiť moju silu tvojej vôli. Daj mi silu...