Ruženec za duše v očistci

 

(13 x 3 zrnká)

 

Na kríži: Verím v Boha...

Na veľkom zrnku: Otče náš...

Na troch malých zrnkách: 3x Sláva Otcu...

 

Na modrých zrnkách: Zdravas´ Mária...

Na červených zrnkách: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Amen

 

Na rozpätí-medailóne: Matka Božieho milosrdenstva, oroduj za duše trpiacich v očistci a silou svojho Nepoškvrneného Srdca osláv Boha za spásu každej duše.