Sedem cyklistov sa vydalo po stopách vierozvestcov zo Solúna do Nitry

Sedem cyklistov z Nitry vo veku od 58 do 68 rokov začalo 14. júna 2013 svoju trojtýždňovú cestu po stopách svätých Cyrila a Metoda. Čaká ich najprv cesta vlakom do gréckeho Solúna (Thessalloniki) a odtiaľ poputujú na bicykloch až do Nitry. Absolvujú sedemnásť etáp, pričom každá bude mať približne sto kilometrov. Do mesta pod Zoborom by sa mali vrátiť 5. júla, teda na sviatok našich vierozvestov.

Ešte predtým ako začali svoju púť na kolesách bicykla, prijali požehnanie od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Pri tejto príležitosti nitriansky biskup pripomenul, že „sú to muži, ktorí budú symbolicky niesť akoby štafetu svätého Cyrila a Metoda. Pôjdu aj trasou, ktorou prišli oni k nám, hoci nepoznáme celkom smer ich cesty. Ale to, že prišli k nám pred 1150. rokmi a priniesli radostné posolstvo evanjelia, budú títo muži po ceste rozdávať a budú si tak pripomínať obetu týchto solúnskych apoštolov“, povedal na adresu cyklistov a ich sympatickej iniciatívy biskup Judák.

Cyklisti na svojej púti budú mať niekoľko zastávok. Jeden z nich, Anton Ivančík, prezradil, že sa zastavia „u žijúcich Slovákov, najmä v Srbsku, v Chorvátsku“. Ďalší z účastníkov, Štefan Halla, poznamenal, že nie sú žiadni začiatočníci, teda vedia do čoho idú.