Škola života

 

Uvedomili sme si niekedy v rannom zhone, čo pre nás znamená kríž, ktorý zdobí naše príbytky? Nosíme ho aj v podobe šperku či prívesku, týči sa na vežiach kostolov a často sa s ním stretávame pri cestách alebo na iných miestach.

V Pôstnom období je nám symbolika kríža ešte bližšia ako inokedy. Príkladná je v tom katechéza Cyrila Jeruzalemského, ktorá vyberá príhody a udalosti z Ježišovho života, a tak odkazuje na porovnávanie kríža s biedou a hriechom človeka.

Svätý Tomáš Akvinský nás cez Ježišov kríž vedie do oblastí každodenného života. Sám si najskôr kladie dôležitú otázku: “Prečo musel Boží Syn   za nás trpieť?“ A sám si odpovedá: „Pre dve dôležité príčiny: po prvé, aby nám dal liek proti hriechom, po druhé, aby nám dal príklad, ako máme žiť.“ Svätý Tomáš Akvinský ďalej pokračuje: „Na kríži nechýba nijaký príklad čností, ak hľadáš príklad lásky: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ To urobil Kristus na kríži... Ak hľadáš trpezlivosť, nájdeš na kríži tú najväčšiu... Ak hľadáš príklad pokory, pozri sa na Ukrižovaného... Ak hľadáš príklad poslušnosti, nasleduj toho, ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť. Ak hľadáš príklad, ako pohŕdať pozemskými vecami, nasleduj toho, ktorý je „Kráľ kráľov a Pán pánov“, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania a ktorý bol na kríži nahý, vysmievaný, opľúvaný, zbičovaný, korunovaný tŕním...“

Áno, Ježišov kríž, ktorý je pre mnohých bláznovstvom a pohoršením, je pre nás školou každodenného života. V týchto dňoch sa nám Ježiš prihovára: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). Majme odvahu niesť svoj kríž! V ňom sa neprejavuje len nekonečná Božia láska – kríž prináša aj svetlo a zmysel  každodenného života. Ba vedie náš ešte ďalej, lebo sa v ňom odhaľuje tajomstvo Ježišovho aj nášho zmŕtvychvstania.

Viliam Judák: Pôstne a veľkonočné zamyslenia