Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu 25. mája 2014 naše deti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti.

 

Odteraz si Božie dieťa,

Ježiš žitím povedie ťa.

Neochvejne kráčaj za ním,

to je naším vrúcnym prianím.

 

Milosť dnes ti bola daná,

prijať sväté telo Pána.

Nech ti v srdci stále býva

a s ním tvoja viera živá.

 

Ježiš vzácnym hosťom ti je.

Nech s ním spolu navždy žije

v tvojom srdci radosť mnohá,

o to prosím vrúcne Boha.

 

Fotografie zo slávnosti nájdete vo fotogalérii.