Slávnosť Prvého svätého prijímania

 

20. mája 2012 pristúpili vo farskom kostole k Prvému svätému prijímaniu:

Simona Eperješiová

Peter Gamrát

Sabína Hornová

Natália Ignácová

Filip Jászai

Sandra Koľová

Jozef Kormoš

Barbora Lacková

Alena Lišková

Patrik Mika

Kristián Olšinár

Kristína Olšinárová

Emma Saláková

Lenka Seligová

Peter Takáč

Rebeka Takáčová

Viktor Vaško

 

 

Mám priateľa

Nielen takého hocijakého, ale priateľa na celý život. Verného, láskavého, milujúceho za všetkých okolností, obetujúceho za mňa svoj život. Je taký bohatý a má ma tak rád, že ma každý deň pozýva k sebe na hostinu. A chce za to len jedno. Moje čisté a ochotné srdiečko. Nehnevá sa na mňa, keď občas uprednostním iných „priateľov“. Vždy znova a znova mi odpúšťa, nič mi nevyčíta a stále na mňa trpezlivo čaká.

Prvýkrát sme sa stretli pri mojom krste, ale bol som ešte celkom maličký a tak sa na to stretnutie s ním vôbec nepamätám. Vtedy za mňa ešte rozprávali moji rodičia a krstní rodičia. Sľúbili mu, že plamienok viery budú vo mne chrániť a nedovolia, aby zhasol. To, že tu dnes stojím, je dôkazom toho, že svoj sľub dodržali. Viem, že aj oni sa k nemu obracajú s dôverou a prosia ho o pomoc pre mňa, lebo prvé sväté prijímanie nie je cieľ, len jeden z míľnikov na mojej ceste ku kresťanskej dospelosti.

Dnes už nie som malé bábätko. Som natoľko zodpovedný, že dokážem rozpoznať a oľutovať všetko, čím som sklamal svojho priateľa a preto sa s ním môžem stretnúť aj v Eucharistii. Už som schopný verejne vyznať svoju vieru. Možno si teraz ešte naplno neuvedomujem, čo to znamená, lebo ma viac zaujímajú darčeky a pozornosť okolia. No časté stretávanie sa s mojim priateľom na jeho hostine zo mňa určite urobí kresťana, za ktorého sa nikdy nebude musieť hanbiť.

Ďakujem všetkým, ktorí ma na prvé stretnutie s eucharistickým Kristom pripravovali. Budem sa snažiť udržať si jeho vzácne priateľstvo až do konca svojho života. V deň slávnosti môjho prvého svätého prijímania vás prosím, aby ste mi svojím príkladom a modlitbami pomohli tento záväzok naplniť.

Prvoprijímajúce dieťa