Slovenská výstava o sv. Cyrilovi a Metodovi vo Vatikánskych múzeách

V priestoroch Vatikánskych múzeí koncom tohto roka otvoria slovenskú výstavu venovanú sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavnými organizátormi expozície sú Slovenské národné múzeum v Bratislave, so zložkami Historickým múzeom a Archeologickým múzeom, a Archeologický ústav SAV v Nitre.

V rámci realizačnej prípravy sa koncom júla (24. 7.) riaditeľ Historického múzea SNM Branislav Panis stretol s predstaviteľmi Vatikánskych múzeí. Podľa jeho slov bude výstava umiestnená vo vstupnom priestore Vatikánskych múzeí, ktorým prechádzajú prakticky všetci návštevníci.

Štrnásť špeciálne navrhnutých vitrín im priblíži prostredníctvom archeologických exponátov a viacjazyčného popisu najmä veľkomoravskú misiu sv. Cyrila a Metoda, ale aj jej pokračovanie prostredníctvom ich žiakov v ďalších krajinách. Vystavené budú originálne objekty a faksimile písomností.

Súčasťou výstavy budú aj štyri makety veľkomoravských sakrálnych stavieb. Výstava poukáže aj na širší kontext príchodu Slovanov na naše územie a neskoršie kresťanské obdobie. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. S otvorením výstavy sa počíta v novembri a potrvá do konca januára 2014.