Spolok sv. Vojtecha pozýva prežiť Rok svätého Jozefa a Rok rodiny

Pápež František vyhlásil rok 2021 za Rok svätého Jozefa a v deň slávnosti sv. Jozefa 19. marca 2021 sa k nemu pridruží Rok rodiny. Spolok svätého Vojtecha (SSV) v tejto súvislosti prichádza s publikáciami, ktoré prehlbujú tému úcty k patrónovi Cirkvi svätému Jozefovi a vyzdvihujú dôležitosť rodiny – domácej cirkvi.

„V realite dnešných dní poznačených pandémiou si naliehavejšie uvedomujeme centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a väzieb medzi rodinami. Svätý Otec nás pozýva nielen prehlbovať úctu k ochrancovi rodín, svätému Jozefovi, ale aj na celoročnú oslavu rodiny. Vyzdvihuje dôležitosť pastoračnej starostlivosti o rodiny a v Spolku svätého Vojtecha sa k tomu pozvaniu radi pridávame našimi publikáciami,“ hovorí riaditeľ najväčšieho katolíckeho vydavateľstva Ivan Šulík.

V novom vydaní prichádza na knižný trh publikácia Štefana Fábryho Úcta k svätému Jozefovi – komplexný pohľad na postavu svätého Jozefa so súhrnom informácií o jeho živote a mieste tohto svätca v ľudovej zbožnosti. Publikácia obsahuje verejné i súkromné pobožnosti k svätcovi a podnetné úvahy o svätom Jozefovi z pera známych teológov.

Okrem praktickej kartičky s tradičnými obľúbenými litániami k sv. Jozefovi pripravil SSV praktické modlitebné karty s Modlitbou k svätému Jozefovi za šťastnú smrť, Modlitbou manželov k sv. Jozefovi, Modlitbou snúbencov k sv. Jozefovi a Modlitbou k Svätej rodine.

Do pozornosti dávame aj posynodálnu exhortáciu pápeža Františka o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky, ktorá vznikla štyri mesiace po skončení biskupskej synody o rodine v roku 2016 a je základným pilierom tém Roku rodiny. Pápež sa v tomto liste zaoberá stavom súčasnej rodiny a manželského života, pričom poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty, no nevyhýba sa ani ťažkostiam, ktoré sa týkajú dnešnej rodiny.

Povzbudivou publikáciou pre manželov a snúbencov je aj Novéna k svätým manželom Martinovcom (rodičom sv. Terézie z Lisieux) či darčeková publikácia, pamätný album k sviatosti manželstva Jedno srdce, jedna duša.

Publikácie sú dostupné v internetovom obchode eVojtech.sk.