Srdce a rozum

Srdce robí zázraky, ale rozum v ne neverí.

(Aischylos)

Srdce sa môže chváliť láskou. Mozog sa zasa pýši nápadmi.

V živote človeka často dochádza k súboju týchto dvoch symbolických majiteľov rozumu a lásky. Cit hovorí, aby sa rozum vzdal ešte skôr, ako vznikne vojna. Rozum zastáva opačný názor. Vyjednávanie je veľmi často bezvýsledné, hoci mu predsedá taký sprostredkovateľ, ako je pán minister Svedomie. Jednotlivé rokovacie kolá o vzájomnom neútočení a zmrazení zákerných zbraní nevedú k dohode. Potom sa stáva, že obaja naďalej zotrvávajú v nekončiacom súboji alebo vo večnom „neprípustnom zasahovaní do záležitostí toho druhého.“

Keby sa taký konflikt odohrával na druhom konci sveta, mohli by sme povedať, že sa nás to netýka. Táto vojna sa však vedie na bojisku, ktoré leží priamo v nás.

Vojnovej pozorovateľke pani veľvyslankyni Nálade sa nedarí pochopiť, kam až pán generál Rozum môže dôjsť v boji proti Láske. Dopisovateľka časopisu Nádej pani Zodpovednosť zase nedokáže slovami opísať straty, ktoré v tejto vojne utrpeli obe strany.

Toto vojnové pole, ktoré je presiaknuté slzami a krvou, lebo Láske vždy tečú slzy a Rozumu zakaždým krv, je jedným z najmenších bojísk na svete. Malý obsah ľudského vnútra je však schopný pojať tento veľký ľudský konflikt. A dokonca ho môže schovať pred zrakmi celého sveta. Tu tiež platí: čo svet nevidí, nikoho nebolí.

Život ukazuje, že vzdialenosť medzi hrudníkom, kde leží ľudské srdce, a hlavou, kde sídli mozog, je jedna z najdlhších na svete, ale aj napriek tomu často dochádza k roztržkám. Dôvody na súboj sú najrozličnejšie, predovšetkým malicherné. Väčšinou ich vyprovokuje mozgová kôra, ktorá sa snaží celému zvyšku človeka vnútiť úplne falošnú poučku. „Čo máš usporiadané v hlave, to máš usporiadané aj v živote.“ A to niekedy býva nepríjemný omyl. Na takúto chybu potom najčastejšie dopláca srdce.

K radosti ľudskej duše napriek tom patrí poznanie, že Láska, hoci na bojisku ťažko zranená, nikdy neumiera. A nemožno ju ani pochovať. Taký veľký hrob ešte nikto nevykopal, taký veľký náhrobný kameň sa ešte nenašiel.

A keby aj... tak vstane z mŕtvych.

Max Kašparů: O radostiach ľudskej duše