Stovky veriacich prišlo na otvorenie Roka Sedembolestnej v Šaštíne

Niekoľko stoviek veriacich sa dnes zúčastnilo na tradičnej Fatimskej sobote v Národnej Svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorou otvorili jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie. Slávnosti predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po posvätnom ruženci zasvätil veriacich Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, a potom nasledovala svätá omša.

"Ak má byť niečo zmyslom tohto začínajúceho Roka Sedembolestnej Panny Márie, je to práve živá viera v Ježiša Krista, viera ochotná podriadiť mu všetky ostatné hodnoty nášho života a odovzdať mu aj naše bolesti a trápenia," zdôraznil otec biskup počas homílie. Veriacich v chráme povzbudil, aby načerpali silu z Eucharistie. "To, čo ideme zažiť, je niečo živé, niečo aktuálne, niečo reálne, niečo, čo si ponesieme von z tohto kostola. Niečo, čo budeme vedieť realizovať v každodennom živote, pretože po bohoslužbe slova, po bohoslužbe obety, nech pokračuje pod ochranou Panny Márie bohoslužba každodenného života."

Priamo v Národnej Svätyni sa konajú v roku 2014 tradičné stavovské púte (Púť zaľúbených, Púť mužov, Púť mamičiek v požehnanom stave, Púť motorkárov a iné), vyvrcholením bude Národná púť 15. septembra za účasti slovenských i zahraničných biskupov. Pripravenú budú aj aktivity k jubilejnému roku, podrobnosti o nich je možné priebežne nájsť na webstránke pútnického miesta: www.bazilika.sk.