Stretnutie adoptívnych rodičov

V sobotu 25. januára bolo v priestoroch našej fary stretnutie adoptívnych rodičov. Zorganizovala ho nám všetkým dobre známa sr. Faustyna. Aj keď počasie nebolo najlepšie, neodradilo rodiny zo Svidníka, Vranova nad Topľou, Prešova, Bardejova... No a nechýbali ani naše domáce rodiny. Sr. Faustyna pozvala na naše stretnutie dvoch kňazov, Martina a Stanislava Novotných, ktorí Kamerun osobne navštívili.

V Kamerune sa otec Martin a Stanislav zoznámili so sr. Gerardou, Slovenkou, ktorá tam pôsobí tretí rok. Keďže je teraz na dovolenke na Slovensku, rada prišla medzi nás. Veď kto by nám vedel lepšie porozprávať o živote v Kamerune, ak nie ona. Otec Martin mal pre nás pripravenú projekciu fotiek a sr. Gerarda nás oboznámila so životom miestnych obyvateľov a životom komunity.

Že je v Kamerune chudoba, bolo vidno skoro na každej fotke. Rodiny sú viacpočetné, rodičia nemôžu zapísať do školy všetky deti, lebo nemajú potrebné financie. Uprednostňovaní sú chlapci. Rodiny sa živia poľnohospodárstvom a na poli musia pracovať aj deti. Školský systém je podobný ako u nás. Na rozdiel od nás, jedna učiteľka vyučuje v triede aj 140 žiakov. Učia ich najzákladnejšie veci - čítať, písať, počítať, ale aj základné hygienické návyky. Naše rodiny podporujú deti, ktoré sú buď siroty, polosiroty alebo majú rodičov, ale sú veľmi chudobní.

Sestra Gerarda okrem iného pracuje v útulku, kde sa starajú o chlapcov z ulice. Na ulicu sa dostali z rôznych dôvodov. Pracovníci útulku sa snažia kontaktovať rodiny chlapcov a vrátiť ich späť do rodín, niektorí chlapci chodia do školy a niektorí sa zapájajú do prác v útulku, (napr. šijú vyšívané tašky, ktoré potom predávajú a tým si zarábajú na chod útulku). Všetkým deťom veľmi chutia naše sladkosti. Keď sestra Gerarda odchádzala na dovolenku, chlapci sa jej pýtali, či im donesie tie dobré keksíky - „horalky“.

Na chvíľu sa ujal slova aj otec Martin, ktorý sa osobne stretol s chlapcom, ktorého si adoptoval na diaľku. Na jednej z fotiek otec Martin odovzdáva darček chlapcovi, ktorého si adoptoval náš pán kaplán.

V Kamerune sprevádzal otca Martina a Stanislava poľský misionár otec Mirek, ktorého otec Martin opísal ako úžasného človeka, ktorý má jeho obdiv. Rozprávanie bolo naozaj pútavé. Dozvedeli sme sa čosi viac o živote našich adoptívnych detí. Majú ťažký život, tak na nich pamätajme v svojich modlitbách.