Stroskotanec

 

Jediného muža, ktorý prežil stroskotanie, vlny mora odplavili na malý neobývaný ostrov. Úpenlivo prosil Boha, aby ho zachránil a každý deň sledoval more, ale žiadna pomoc neprichádzala. Vyčerpaný si nakoniec postavil malú chatrč z naplaveného dreva, aby ho chránila pred prírodnými živlami a aby si tam uložil pár vecí, ktoré mal.

Jedného dňa, keď sa vracal z lovu, našiel svoju chatrč v plameňoch. Dym stúpal k nebu. Stalo sa to najhoršie. Všetko bolo stratené. Naplnil ho zármutok a zlosť. „Bože, ako si mi to mohol urobiť?“ pýtal sa.

Na druhý deň ráno ho zobudil zvuk lode, ktorá sa blížila k ostrovu. Prišla ho zachrániť.

„Ako ste vedeli, že som tu?“ opýtal sa unavený muž svojich záchrancov.

„Videli sme vaše dymové signály,“ odpovedali.

Je jednoduché stratiť odvahu, keď sa nám nič nedarí. No nemali by sme strácať nádej, pretože v našom živote pôsobí Boh aj uprostred trápení a bolesti. Spomeňte si, ak vaša chatrč zhorí do základov – možno sú to dymové signály, ktoré predchádzajú Božiu milosť.

Neznámy autor