Svätý Anton a dieťa Ježiš

Svätý Anton Paduánsky je veľmi obľúbený svätec, avšak málokto z nás dobre pozná jeho život. Vieme, že je patrónom, ktorého prosíme o pomoc  pri hľadaní stratených vecí. Ale prečo každá socha svätého Antona drží na rukách dieťa Ježiša? Mohli by sme očakávať, že bude zobrazený, ako drží stratený zväzok kľúčov! Rovnako by nás neprekvapilo, keby sme ho videli, že drží Bibliu, pretože bol jedným z najznámejších učiteľov Svätého písma svojej doby.

Ale prečo dieťa Ježiš? Čo nám to hovorí o Antonovi? A napokon čo nám to hovorí o nás samých? Bolo na tomto františkánskom kazateľovi niečo, čo nám môže pomôcť pevnejšie objať Ježiša?

Pravdepodobne najzrejmejší dôvod, pre ktorý Antona zobrazujú s dieťaťom Ježišom, pramení z príhody, ktorá sa stala ku koncu jeho života. Pôstne kázne v Padove v Taliansku ho natoľko vyčerpali, že nevyhnutne potreboval čas a miesto na odpočinok. Štyridsať dní dodržiaval extrémne prísny program: asi od šiestej ráno do deviatej kázal, potom slávil svätú omšu. Hneď po nej vchádzal do spovednice a ostával tam dlho do noci. Len potom odpočíval a jedol.

Spolubratia vyčerpaného Antona odviedli do Camposanpiera, mesta niekoľko kilometrov vzdialeného od Padovy. Ubytovali sa na majetku grófa Tisu, ktorý sa vďaka Antonovým kázňam odvrátil od neviazaného života. Z vďaky dal postaviť skromné obydlie pre bratov - vrátane besiedky pre Antona, aby nemusel ležať na vlhkej zemi.

Raz v noci, keď prechádzal popri Antonovom domčeku, uvidel silné svetlo vychádzajúce zvnútra. Zo strachu, že horí, okamžite sa vrútil do miestnosti. Miesto požiaru však videl Antona, ako stojí a drží dieťa Ježiša. Tak ako je to typické pre mystické zážitky, Anton zahanbený, že ho videli v takej dôvernosti s Ježišom, prinútil Tisu, aby mu sľúbil, že až do jeho smrti nikomu nepovie, čo videl. Tiso svoj sľub dodržal, no keď po Antonovej smrti príhodu rozpovedal, správa o tom sa rozšírila ako oheň...