Svätý Jozef

Ktorý muž v našom živote stal sa pre nás obohatením a čím? Svojím životom, správaním, prístupom k ľuďom, veciam, udalostiam? Ktorú vlastnosť si u mužov ceníme? Čo sa môže dnešný moderný muž naučiť od sv. Jozefa?

Tieto a podobné otázky môžu priniesť zaujímavé odpovede, ale aj vyvolať zamyslenie, prehodnotenie postojov, názorov... Kto však chce, môže mnohé obohatenie pre seba, rodinu, okolie nájsť u sv. Jozefa a na jeho príhovor iste aj mnoho milostí od Ježiša, ktorému bol pestúnom, ochrancom, vychovávateľom.

Na Jozefa pozeráme ako na osobnosť. Nemožno ho znázorňovať ako starca. Predsa bol snúbenec mladej Márie, ktorá sa stala matkou Ježiša. Znázornenie starca Jozefa vedľa Panny Márie bola snaha predstaviť ho viac ako ochrancu, strážcu Ježiša a Márie, než životného spoločníka. Jozefa znázorňujeme s kvetom ľalie v rukách, čo právom znamená nevinnosť, čistotu, charakter. Mužovi akosi nesvedčí kvet v rukách, a predsa tento kvet znamená úplnú čistotu panenského manžela. Bol nielen čestným mužom, ale i pracovitým človekom, tesárom. Keď Boh vyvolil Jozefa za snúbenca Panny Márie, musel vlastniť mocné city, vďaka ktorým vedel pochopiť krásu duše Panny Márie, vážiť si ju a s ňou sa zjednocovať. Silou svojho charakteru poskytoval Márii ochranu, podporu, oporu, a tak vykonával svoju otcovskú a výchovnú moc nad dieťaťom Ježišom. Z evanjelia sa dá o charaktere a správaní Jozefa vyčítať, že si bol vedomý, že od Boha samého prijíma silu, najmä v ťažkých chvíľach, ako boli po zvestovaní, na cestách, či v Egypte. Nebol unáhlený, konal pokojne, rozhodne a vytrvalo. Jozef je vzor mladej silnej osobnosti, bohatej na prirodzené dary a ešte viac na božské milosti. Iste medzi ním a Máriou boli najšľachetnejšie túžby. Vyniká zvlášť krása a čistota duše. Máriin súhlas daný anjelovi a následne anjelov oznam vo sne Jozefovi sú pre ich život znakom panenského spôsobu života v ich manželstve. Jozef bol prvý, ktorému Mária vdýchla a vyčarila tento ideál čistoty. Sám Boh dal dušiam Márie a Jozefa milosti pre ich život, pre zásluhy svojho Syna.

Žena si hľadá muža, ktorý by jej bol oporou a istotou v živote. Preto si i dnes dievčatá od sv. Jozefa vyprosujú dobrých manželov a ženy sa dnes modlia za svojich mužov, deti prosia za svojich otcov, a napokon muži sami sa dnes obracajú v modlitbách k sv. Jozefovi za seba, svoje manželky, deti, rodiny, aby splnili svoje poslanie verne ako tento svätec.